Respiračná fyzioterapia pri ochorení Covid-19 

Uvedené techniky môžete použiť v rámci prevencie a pri liečbe SARS-CoV-2 v domácom prostredí!
SARS-CoV-2 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom. Postihuje hlavne dýchací systém, jeho hornú a dolnú časť. Ochorenie môže mať priebeh bezpríznakový, alebo sa prejaví ako bežné prechladnutie. U niektorých jedincov sa môže rozvinúť zápal priedušiek, zápal pľúc, v niektorých prípadoch aj multiorgánové postihnutie. Ak sú u pacienta ...

Kinesiotaping

Prvý krát sme sa mohli stretnúť s kinesiotapingom u športovcov. Avšak nie len športovci pri výkone môžu využiť kinesiotaping, rovnako ho môžeme cielene aplikovať pri liečbe rôznych ochorení pohybového aparátu, ako doplnkovú metódu v rámci komplexnej fyzioterapie. Často je táto metóda prezentovaná ako...